Incoterms 2010

Incoterms staat voor International Commercial Terms en is een internationale standaard voor de rechten en plichten die de koper en verkoper hebben bij internationale transacties. De Incoterms zijn ontwikkeld door de Internationale Kamer van Koophandel met als doel om duidelijkheid te scheppen in de rechten en plichten bij het internationaal vervoer van goederen.